Jag kan flyga

Musikalen Sällskapsresan. Fotograf: Mikael Lindell Bohlin

Bild på Dr Levander, Stig Helmer och Angerud.