Olof Ramel som Dr Levander

Musikalen Sällskapsresan. Fotograf: Mikael Lindell Bohlin

Olof Ramel som Dr Levander